...

VELKOMMEN TIL SVARSTAD EIENDOM

KJØP, SALG OG UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOMMER.

OM
OSS

Hvorfor leie av
Svarstad Eiendom? —

  • Vi er en av Askims svært få profesjonelle eiendomsforvaltere, med den sikkerheten for stabilitet og hurtig problemløsing det medfører for deg som leietaker.
  • Våre kontor-, lager- og butikklokaler i Askim er lokalisert i sentrum.
  • Våre leiepriser ligger opp mot gjennomsnittet i markedet – ikke over.
  • Vurderer du å flytte bedriften ut av Oslo? Flytter du til en av Indre Østfold kommunene, flytter du dit arbeidskraften er. Dette området består av en veldig stor andel pendlere som mer enn gjerne korter ned reiseveien sin ved å bytte jobb.
  • Likevel: Om få år vil strekningen Oslo – Askim ta en halv times tid med bil. 4 felts motorvei er under bygging.
  • De fleste eiendommene er bygd på 80-tallet og holder høy standard.
  • Trenger du hjelp til flyttingen, har vi et arbeidslag stående klar.
  • Trenger du hjelp til rengjøring ved flytting eller til det daglige renholdet har vi også det: Kontakt Conluo Renhold as direkte her.

Snakk med oss —

Erik Svarstad
Daglig leder

t: 995 24 085
e-post: erik@svarstadeiendom.no

Yngve Berntzen
Drifts leder

t: 473 66 464
e-post: yngve@svarstadeiendom.no

VÅRT
MARKED

HOBØL —

Hobøl kommune ligger i Østfold og grenser til Akershus fylke. Kommunen ligger sentralt ved E18 og jernbanen, Østre linje. Mange av innbyggerne i Hobøl arbeider i Oslo og Akershus. Reisetiden til Oslo er ca. 40 minutter med tog, buss eller bil. Ski, Askim og Moss er de byene som ligger aller nærmest.

De store skogsområdene gir gode muligheter for friluftsliv, jakt, fiske og lokalhistoriske opplevelser. Er du interessert i naturopplevelser har bygda flere områder å by på. Langs Hobølelva er det mange turmuligheter. Kjøper man fiskekort, kan en friste lykken med snøre og stang i elva. Kanskje frister det med en padletur fra Mjær i nord til Vansjø i sør. En forutsetning for slik aktivitet er at man er ytterst nøye med rengjøring av utstyret en bruker i elva, slik at evt, smittefare fra andre vassdrag ikke overføres.

Tomter, Ringvoll og Knapstad er de tre største boligområdene i kommunen. På alle tre tettstedene er det barneskoler med SFO. Kommunen har en ungdomsskole som ligger på Knapstad.

ASKIM —

Askim ligger i nøyaktig midt i Østfold, ikke langt fra byer og tettsteder som Oslo, Ski, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Derfor flat er helt sentralt med både jernbane og hovedveien E18 går gjennom kommunen. Vi har også 3 vannkraftverk produserer en overflod av elektrisitetI Askim kommune er det et svært variert næringsliv med noen store og mange små virksomheter. Mange av bedriftene i Askim er orientert mot regionale, nasjonale og internasjonale markeder. Askim er en av landets største kraftkommuner (ca. 3% av vannkraftproduksjonen i Norge) med 3 store elvekraftverk i Glomma.

Lokalsamfunnet har gjennomgått en stor omstilling fra en situasjon med hovedvekt på store industrivirksomheter til en situasjon med stor næringsmessig spredning og variasjon. Næringsvirksomhetene i Askim er ikke lenger konsentrert om store industrivirksomheter, slik det var tidligere. Næringslivet er mer robust med stor spredning på mange bedrifter i ulike bransjer.

Askim er et lokalsamfunn med stor kreativitet og evne til nyskaping og omstilling. Denne utviklingen fortsetter. Det er stor vilje til satsing som omfatter både privat og offentlig virksomhet.

Askim kommune ønsker å bidra til at innbyggerne kan ha en meningsfull fritid. I Askim er det mange lag for foreninger som tilbyr ulike aktiviteter for barn, unge og voksne. Inviterer til ulike arrangementer i sentrum, blant annet Smaafolkfestival i juni og (u)kulturnatt i september.

SPYDEBERG —

Kommunen må karakteriseres som en tilflyttingskommune i Osloregionen. Dette tilskrives gode kommunikasjoner med blant annet buss og jernbane. Avstanden inn til Oslo sentrum er ca. 45 km. Gode oppvekstvilkår gjør at mange barnefamilier etablerer seg her.

Spydeberg er en den største vekstkommunen i Indre Østfold og i tillegg en av de største vekstkommunene i Østfold i forhold til prosentvis befolkningsøkning. Flere nye boligområder, som Lund Vest, Vollene, Løvestad søndre og Vestlia, er under etablering nær sentrum.

Spydebergs nye kunstsnøanlegg har ca 3,1 km med kunstsnøtrasé, og inneholder dessuten et akeområde og muligheter for slalom, kulekjøring og hopp. Kommunen har satt seg mål at ski- og lekeanlegget skal være Østfolds beste langrennsanlegg.

I 2014 ble Spydeberg Rock Festival arrangert for for fjerde gang. Spydeberg Rock har som mål å lage et bredt arrangement. Med spenn fra Fantorangen via Vazzelina bilopphøggers for så å avslutte med CC Cowboys. Folkelig og fint med høy trivselsfaktor.

I Spydeberg er det nå åpnet et nytt kulturhus, Allaktivitetshuset, som foruten håndballbaner også rommer en større skole- og kulturdel. Spydeberg Kommune består av to barneskoler, Hovin skole og Spydeberg skole, og én ungdomsskole, Spydeberg ungdomsskole. De tilbyr SFO både ved Hovin skole og Spydeberg skole.

 

map


Kontakt
Informasjon

Svarstad Eiendom —

 

Dr. Randers gate 3
1830 Askim

Finn oss på kartet

Mob: 995 24 085

E-post: erik@svarstadeiendom.no

Svarstad Eiendom © 2016